Năm 2020 Tập đoàn VNPT đạt tổng doanh thu 162,7 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận 7,1 nghìn tỷ đồng– Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT đã vượt qua mọi khó khăn của dịch bệnh và thiên tai cũng như nền kinh tế suy giảm, đạt được những kết quả hết sức tích cực trong SXKD và hoạt động trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp lớn cho thành tích chung của đất nước.
– Đáng chú ý, VNPT là đơn vị duy nhất trong khối DNNN thuộc Ủy ban không xin điều chỉnh kế hoạch và là trong số rất ít các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD được giao. Tập đoàn là đơn vị dẫn đầu của Bộ TTTT đóng góp cho hoạt động đảm bảo hạ tầng thông tin và mạng dịch vụ trong bão lũ thiên tai, trong phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 với nhiều ứng dụng và sản phẩm sáng tạo; khẳng định rõ nét vai trò trong dẫn dắt chuyển đổi số cho Chính phủ, các doanh nghiệp và địa phương.
– Trách nhiệm của những người đứng đầu đơn vị khi ngồi ghế nóng trước áp lực công việc phải hoàn thành là rất lớn, cần nghiền ngẫm, xem xét và đánh giá xem đơn vị mình đang còn khiếm khuyết và tồn tại, hạn chế gì để điều chỉnh. Cần thực sự đặt cảm xúc của mình trước những con số về phát triển dịch vụ để tìm hướng tháo gỡ, giải quyết. Nếu không quyết tâm, không quyết liệt thì không thể thay đổi

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *