Mưa sao băng Thiên Cầm Lyrids và tinh vân Chiếc Nhẫn M57.Mưa sao băng Thiên Cầm đạt cực đại đêm nay và đêm mai 22/4. Nằm ngay cạnh tinh vân hành tinh M57 hay tinh vân Chiếc Nhẫn. Bạn có thể quan sát tinh vân này qua một kính thiên văn cỡ nhỏ. Hãy thử quan sát nhé.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

One Reply to “Mưa sao băng Thiên Cầm Lyrids và tinh vân Chiếc Nhẫn M57.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *