Related Post

33 Replies to “Mưa CÁ Và Những Hiện Tượng Đã Được Khoa Học Giải Thích”

  1. Mưa cá có thể là do lốc xoáy ở ngoài biển cuốn đi rồi rơi xuống đất ,.theo mik nghĩ là z

  2. I think : MƯA ĐÁ
    MƯA CÁ CÒN CÓ THỂ
    MƯA TIỀN THÌ CHỈ CÓ MÁY BAY VẬN CHUYỂN TIỀN BỊ LỖI KĨ THUẬT

  3. Chỗ t có mưa đá r…t nghe ngt ns là năm nào có mưa đá là năm đó lm ăn k thuận lợi thì phải!? (ý kiến riêng ạ)

  4. nhưng mình thích mưa kim cương hưn a hihi ❤😍🧒😁😆😀😘😍😍😎😋😊😉😆😘🤗🙂☺️🥰😗😃😀😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *