#MS Word – Tạo bảng – gộp ô – tách ô – tách bảng – điền số thứ tự và lặp lại tiêu đề trong bảngCác kỹ thuật cơ bản khi làm việc với bảng như:
Tạo bảng
Gộp ô trong bảng
Tách ô trong bảng
Tách bảng
Căn chỉnh độ rộng cột – dòng trong bảng
Điền số thứ tự tự động trong bảng
Lặp lại dòng tiêu đề bảng

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *