Móng Cái xử lý xây dựng trái phép ở xã đảo Vĩnh Trung | QTVQTV | Nhiều năm nay, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở trái phép diễn ra khá phổ biến ở xã đảo Vĩnh Trung, TP. Móng Cái. UBND TP Móng Cái đang chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, quy hoạch đất đai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *