Môn học ERP dược phẩm: Hướng dẫn chi tiết 14 câu thực hành sản xuất- nhập khoMôn học ERP dược phẩm: Hướng dẫn chi tiết 14 câu thực hành là để giúp các em sinh viên làm tốt quy trình sản xuất, kiềm tra chất lượng, nhập kho thành phẩm ngành dược…Cũng để các doanh nghiệp tham khảo hệ thống SS4U.ERP

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *