MÔ HÌNH TRỒNG RAU MÙI TÀU. CUỘC SỐNG MIỀN TÂY TV. KHẢI SÓC TRĂNG

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

36 Replies to “MÔ HÌNH TRỒNG RAU MÙI TÀU. CUỘC SỐNG MIỀN TÂY TV. KHẢI SÓC TRĂNG”

  1. Trồng chơi mà mua 1 kg hihi. Hn em mới biết rau mùi tàu là ngò gai. Nau canh chua cá thi ngon phai biet.

  2. 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐦𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 ,𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐤𝐞+𝐬𝐮𝐛✨.1243.✨𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐭 𝐦𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐨𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 🌹🌼🎇

  3. I enjoyed watching your💕🍀 very interesting Thanks for sharing💕🌸 I always cheer for my friend💕🌺see you again😊😊 like👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *