MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO TRONG NHÀ BONG BÓNGMô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ cao và nuôi với mật độ cao trong nhà bong bóng. áp dụng tại Tại tập đoàn Việt Úc – Khu Nhà Mát.
#icafis
#mô hình nuôi tôm
#siêu thâm canh
#công nghệ cá
#nhà bong bóng

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

4 Replies to “MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH CÔNG NGHỆ CAO TRONG NHÀ BONG BÓNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *