MN106. Đề mô cặp Dừa bonsai dáng thác đỗDừa bonsai thuỷ canh

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

7 Replies to “MN106. Đề mô cặp Dừa bonsai dáng thác đỗ”

  1. Làm hẳn chậu cao đi bạn, cây và thế đẹp nhưng trồng vào chậu ngắn rồi bỏ lên trên gạch k ổn đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *