Related Post

8 Replies to “MÌNH TẠO KIỂU TÓC NGẮN THẾ NÀO?”

  1. Tự dưng sao lại thích giọng chị thế nhỉ, nghe chị như nghe tâm sự tự nhiên vậy, khác vs nhiều người lm clip nói khá nhanh
    chị làm nhiều clip em sẽ ủng hộ nhiều!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *