Mi Tu JP Tower | Từ vựng và đọc hiểu N2 | Lớp Học Skype #21



Mimi Kara Oboeru Goi N2 – Từ Vựng
Shinkanzen Bunpou N2 – Ngữ Pháp
Somatome Kanji N2 – Hán Tự
Shinkanzen Dokkai N2 – Đọc Hiểu
Shinkazen Choukai N2 – Nghe Hiểu

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *