Marketing y tế, chiến lược và giải pháp cho ngành Y[MARKETING Y TẾ ]Căn bệnh “nan y” đã và đang làm hao mòn sức khỏe của hơn 67% doanh nghiệp ngành y tế, ngăn cản sự bức phá kinh doanh, kìm hãm danh tiếng và lợi nhuận mục tiêu. Đây cũng là nỗi đau chung của các doanh nghiệp ngành Y tế – Chăm sóc sức khoẻ chưa triển khai marketing y tế trong thời đại 4.0

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *