Marketing Mix – Hiểu chính xác marketing tích hợp là gì? – Ứng dụng chúng trong kinh doanh thế nào?Marketing Mix được hiểu đúng nghĩa như thế nào? Tại sao doanh nghiệp lại cần đến marekting mix trong công việc kinh doanh của mình.

Sang thời điểm 4.0, mọi doanh nghiệp, công ty mà không viết được bản kế hoạch theo marketing mix thì sẽ rất khó tiếp cận hoặc triển khai được các chiến dịch marketing đạt hiệu quả

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *