Related Post

10 Replies to “Mapinfo – Microstation: chuyển bản đồ từ Mapinfo sang Microstation”

  1. alo anh, e cần chuyển khoảng 5 xã từ mapinfor sang maicrostion anh lấy bao Nhiêu phí 1 cái ạ( em đã có đầy đủ dữ liệu anh chỉ cần chuyển) e đang cần gấp: Số ĐTe: 0393371281 tên chống

  2. e sử dụng Map pro, làm y như a (đã kiểm tra múi chiếu…), vẫn bị lỗi font chữ, không hiểu bị gì?

  3. em cũng chuyển theo cách của anh nhưng sau khi kiểm tra diện tích trên micro V7 lại bị lệch so với mapinfo… anh có cách gì sửa lõi này không ạ

  4. Theo hướng dẫn của anh, thật dễ hiểu. Trước đây chỉ có chuyển từng Tab rất lâu. Theo học anh hướng dẫn trên Video, làm rất nhanh và thành công. Anh giảng bài rất chi tiết, rất hay,dễ nhớ. Cám ơn anh rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *