mái gốc 18 năm tuổi có cựa, cách làm cho da gà chọi đỏ.

Xem thêm các bài viết Giải Trí: https://collectif-du-chambon.org/category/giai-tri

Related Post

0 Replies to “mái gốc 18 năm tuổi có cựa”

  1. Nói quá lời ,gà mái tầm tuổi đó làm gì còn, lúc nhỏ tôi từng thấy con gà mái 12 năm tuổi già hơn con gà này chân vảy nổi lên sần sùi đi chậm chạp , làm gì con gà bạn 20 tuổi còn nhanh nhẹn như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *