Mac 16:9-20 | TỪ VÔ TÍN ĐẾN TÍN THÁC || MS Bùi Văn BaI. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA PHỤC SINH: CỨNG LÒNG, VÔ TÍN (c. 9-14)

II. ĐANG KHI GẶP CHÚA PHỤC SINH: ĐƯỢC TÍN NHIỆM (c. 15-18)

III. SAU KHI GẶP CHÚA PHỤC SINH: HOÀN TOÀN TÍN THÁC (c. 19-20)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *