Related Post

5 Replies to “[Luyện thi Violympic Toán 1] – Các bài toán về thời gian – Thầy Nguyễn Thành Long”

 1. Cho hình tam giác ABC. Điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC
  và AC .Biết diện tích hình tam giác NCM là 9cm2 

  a.   
  So sánh diện tích của các hình tam giác NCB và NCM

   

  b. Tính diện tích của hình  tam giác ABC

 2. Thầy giải giúp em bài tập này nữa
  Tìm một số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần tổng các chữ số của nó và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *