Lục Tổ Huệ Năng phần 1Phim Phật Giáo – tác phẩm Lục Tổ Huệ Năng
Xuất xứ: Hong Kong
Tác phẩm được phát hành tại: #dieuphapam

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giai-tri

Related Post

24 Replies to “Lục Tổ Huệ Năng phần 1”

  1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bộ phim thật thâm sâu vì diêu con xin tri ân công đức của Quý Thầy A Di Đà Phật

  2. Bài kệ của thần tù chỉ nói lên cho bản thân.
    Bài kệ của huệ năng nói lên rằng.. tất cả chúng sanh Điều có Phật tánh

  3. Chúng sanh học bình đẳng,, tâm tùy vạn cảnh xoay,,, trăm phương đều xả bỏ,,, còn yêu ghét được chăng

  4. Trên đời không có phật, phật tự tâm ta mà sinh tức tự ắt có diệt, tâm vô cầu phật tức sanh phật, tâm hữu cầu tức diệt phật, tâm diệt phật tức sanh phật…

  5. Khai thị xong xem lại bản thân mình thật dốt nát ngu si, chắc đời này cũng chả ngộ ra vô lượng thọ phật mãi mãi cũng chẳng vãng sanh Cực lạc (ta sai khiến vạn vật chứ ko để vạn vật sai khiến ta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *