Luật Tổ chức CQĐP 2019 – Chương 3. Mục 3. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở THỊ XÃ (Điều 51-57)Luật Tổ chức CQĐP 2019 – Số: 22/VBHN-VPQH – Năm 2019 – Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương
Full playlist:
———————————-
*****Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
*****Chương 2. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở NÔNG THÔN
Mục 1. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Tỉnh
Mục 2. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Huyện
Mục 3. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Xã
*****Chương 3. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊ
Mục 1. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
Mục 2. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Quận
Mục 3. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Thị Xã, Thành Phố Thuộc Tỉnh, Thành Phố Thuộc Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương
Mục 4. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Phường
Mục 5. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chính Quyền Địa Phương Ở Thị Trấn
*****Chương 4. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HẢI ĐẢO
*****Chương 5. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT
*****Chương 6. HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Mục 1. Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
Mục 2. Hoạt Động Của Ủy Ban Nhân Dân
Mục 3. Trụ Sở, Kinh Phí Hoạt Động, Bộ Máy Giúp Việc Của Chính Quyền Địa Phương
*****Chương 7. THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Mục 1. Nguyên Tắc, Trình Tự, Thủ Tục Thành Lập, Giải Thể, Nhập, Chia, Điều Chỉnh Địa Giới Đơn Vị Hành Chính
Mục 2. Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Trong Trường Hợp Thay Đổi Địa Giới Đơn Vị Hành Chính Và Các Trường Hợp Đặc Biệt Khác
*****Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *