Related Post

2 Replies to “Loa Soundmax A980 2.1 test và river veo veo”

  1. Sử dụng đến bây giờ còn ổn không​ anh, em cũng mới mua con này bên Phong Vũ, không biết sử dụng lâu dài có lỗi gì không 😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *