Livestream tư vấn phái sinh 24.06.2020Đạt Trương – Technical Analyst – Bộ phận Chiến lược thị trường HSC
Tham gia room tư vấn để chat với chuyên gia trong phiên giao dịch mỗi ngày

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

3 Replies to “Livestream tư vấn phái sinh 24.06.2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *