Live nhập cá rô giống về trại| Cách vận chuyển cá giống an toàn & chặc lòng phân cỡ cá giống.Cảnh nhập cá giống vào trại. Phân cỡ phân lòng cá ro giống.
Nhận cung cấp giống 098.255.2054

#ksviet#carogiong#kythuatnuoica#

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

5 Replies to “Live nhập cá rô giống về trại| Cách vận chuyển cá giống an toàn & chặc lòng phân cỡ cá giống.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *