Lễ Bổ nhiệm Tân Quản nhiệm HT Bình Thới 22-04-2015Tân quản nhiệm: TĐ Trần Huỳnh Quốc Việt
Chương trình diễn ra lúc 9giờ 22-04-2015

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *