LẠP XƯỞNG TÂY BẮC | MÓN NHẬU ĐỈNH CAO | The simplest way to make sausageMón lạp xưởng đặc biệt kiểu vùng núi Tây Bắc
Cực kì hợp với các tin đồ hay ăn nhậu 🍺🍻🥂🍷

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

13 Replies to “LẠP XƯỞNG TÂY BẮC | MÓN NHẬU ĐỈNH CAO | The simplest way to make sausage”

  1. Nghĩ toàn thịt thì cũng sợ. Nhưng dc cái ăn thử thấy bị lạ lạ và hay lắm!
    Nhất là kiểu có mùi khói bếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *