Related Post

3 Replies to “Lập mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính || Tiếp theo”

  1. Thầy ơi khi nào là dấu bằng và khi nào là nhỏ hơn hoặc bằng ở điều kiện ràng buộc ạ? Em cảm ơn thầy

  2. Sách bài tập mô hình toán kinh tế, có video hỗ trợ: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.hachicongtckt.sachbtmohinhtoan

  3. Cài app này để học nhé, có thêm phần bài tập và lời giải nhé https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.hachicongtckt.mohinhtoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *