Related Post

24 Replies to “Lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong Excel”

  1. Tôi cần 2 trang đầu thì thoe tiêu đề của trang thứ nhất còn các trang cuối thì theo tiêu đề của trang thứ 3. Vậy làm như thế nào ah

  2. thầy cho em hỏi giả sử em có tất cả 5 trang. em muốn 4 trang đầu có tiêu đề, trang số 5 không có thì làm thế nào thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *