Related Post

13 Replies to “Làm sao “lấp đầy khoảng trống” chủ quyền?”

  1. Báo chí Việt nam dưới chế độ xhcn do đảng csvn lãnh đạo là loại "nhà báo nói Láo, nói xạo,dối trá":, tuyên truyền xảo trá theo chỉ thị của đảng csvn.Làm gì có chuyện báo chí việt nam phục vụ nhân dân??….

  2. Võ văn Thưởng: truỏng ban tuyên Láo của đảng cộng sản Việt nam.Nên phát biểu câu nào cũng Láo cá, xảo trá, đe dọa, khủng bố, bịt miệng dân…Hễ ai có ý kién trái chiều với đảng csvn là bị chụp mũ "phản động"hay là "Viẹt Tân"… bắt bớ tù đầy…bọn đảng csvn đê tiện, tàn ác dã man., bán nước cầu vinh, phản dân, hại nước,hại dân tộc….

  3. Thanh tâm ko lo vn sẽ lấp đầy biển đông quốc tế sẽ ủng hộ vn . tq tự vẽ tự chiếm biển đông ko rễ liếm con covid tq chạy ko thoát đâu .nó lấy nuớc lớn đè nuớc bé ko có rễ dàng đuợc .hậu nhân qủa sắp đến rồi .còn nếu đánh nhau với vn .vn chết bên mỹ xa lắm ko chết đâu.. .

  4. chèn mệt ơi ! sạo và lao qua nên nhìn cái mặt vừa già vừa xấu ! Phật nói khẩu thiệt làm con người ta thành yêu tỉnh.

  5. đả đảo cs bán nước cho tàu + lấy tiền chia nhau đả đảo hoàng trường sa là của dân việt nam 90 triệu người dân được hưởng lợi không xin ai

  6. đảng csvn và đảng cs trung quốc là một , nước vn do đảng csvn làm chủ ,đảng cs trung quốc quản lý và lảnh đạo chân lý ấy không bao giờ thay đổi

  7. Bốn nghìn năm dân tộc Việt Nam oai hùng lại de ra cái lũ CSVN mọi rợ ban thỉu làm ô uế khí chất người VN. Trong khi VNCH huyết chiến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam còn CSVN âm mưu tiếp tay cho Trung cộng xâm chiếm chủ quyền.

  8. CS không biên giới TQ giữ biển đảo của ta là nghĩa vụ quốc tế CS tình hữu nghị Việt Trung hai bác hồ và mao trạch Đông đã dày công vun đắp,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *