Làm sao để cầu nguyện liên lỉ?



Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là cuộc đối thoại giữa tâm hồn với Chúa, giúp chúng ta đi vào mối tương quan thân tình với Chúa.
Link đăng ký:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

One Reply to “Làm sao để cầu nguyện liên lỉ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *