Làm cách nào để trồng trầu bà dưới nước 100% như cây thủy sinh?Semi aquatic – cây bán thuỷ sinh như trầu bà hay phât tài, thông thường thì phải có 1 phần lá trên mặt nước thì mới sống được, tuy nhiên Nguyên đã thử trồng chúng 100% ở dưới nước và đã thành công, chúng phát triển rất tốt.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

5 Replies to “Làm cách nào để trồng trầu bà dưới nước 100% như cây thủy sinh?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *