Kỷ thuật tính toán thức ăn trong chăn nuôi lợn thịtKênh cung cấp các kiến thức chăn nuôi hay, bổ ít

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/am-thuc

Related Post

27 Replies to “Kỷ thuật tính toán thức ăn trong chăn nuôi lợn thịt”

  1. Anh cho em hỏi… Để tính trọng lượng cho lợn từng tuần, mỗi giai đoạn ta lấy fcr khac nhau hay giai đoạn nào ta cũng lấy kg thức ăn trong 7 ngày chia cho 2.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *