Kỳ thi THPT Quốc gia sau năm 2020 có được nới lỏng?VTC Now | Những thay đổi chủ yếu đến từ đối tượng dự thi trong đó đáng chú ý nhất là việc nới lỏng hơn cho các thí sinh.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm các phim khác tại: https://collectif-du-chambon.org/category/phim

Related Post

2 Replies to “Kỳ thi THPT Quốc gia sau năm 2020 có được nới lỏng?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *