Related Post

2 Replies to “Kiến thức chương II Sóng cơ và sóng âm – Vật lí 12 – Thầy Phạm Quốc Toản”

  1. em thấy trong các buổi livestream thì thầy nên giảng một mạch rồi sau đó mới xem cm trên điện thoại thì các bạn sẽ dễ dàng tập trung vào bài giảng hơn. Chứ vừa giảng vừa xem điện thoại sẽ khó tập trung lắm ạ

  2. Thầy cho e hỏi khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ giao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử C là 0,2 s (của phần sóng dừng ) tính T or F kiểu j thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *