Related Post

2 Replies to “Kiểm tra tiếng kêu Máy Phát Điện và sửa chữa”

  1. mình làm nghề điện . kỹ năng có sữa chữa cũng ok . bên mình có lớp nào đào tạo kỹ năng để tự bảo dưỡng nhỏ xe ở gia đình ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *