Related Post

One Reply to “Ki thuat trong sieu dot bi”

  1. Chào bạn m cũng đang trồng k biết kỉ thuật của bạn cây cách cây hàng cách hàng bao nhiêu nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *