Related Post

2 Replies to “Không khí 20 tháng 11 trường 135 huyện Lạc Sơn – Hòa Bình”

  1. 53:06 Đố em một con gấu bắc cực nặng bao nhiêu kg? (Thường thì các cô gái sẽ trả lời không) Đáp: Anh cũng không biết nhưng anh biết con gấu bắc cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng giữa chúng ta. ♉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *