Related Post

2 Replies to “Khởi nghiệp chăn nuôi lợn thịt || Mô hình chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa”

  1. Đầu năm 2017, trong khi nhiều người chăn nuôi lợn thua lỗ nặng, bỏ trống chuồng, thì anh Nguyễn Hồng Quang, tại xã Thành Trung, huyện Nông Cống Thanh Hóa đã mạnh dạn khởi nghiệp chăn nuôi lợn thịt. Cho tới nay mô hình làm giàu từ chăn nuôi lợn của anh đã đạt được những thành công nhất định. Mời bà con theo dõi video sau đây để tìm hiểu trang trại nuôi lợn của anh Quang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *