Related Post

20 Replies to “Khoảng Cách Trồng Cây Mít Như Thế Nào Là Hợp Lý / Xem Ngay Kẻo Lỡ Trồng Rồi Lại Bỏ Phí”

  1. bạn ơi nếu mình muốn mít thì cách móng tường bao nhiêu mét thì an toàn? Cảm ơn bạn🌸

  2. Chị đang muốn trồng mít e cho chị xin sdt để chị muốn hỏi e tuệ vấn cho chị để chị nên trồng như thế nào

  3. Nên trồng 2 hàng một luống rộng 8 m như vậy sẽ rất lợi ích về thoát nước và vận chuyển sản phẩm khi thu hoạch trái về nơi tập trung thuận tiện và nhanh hơn, cũng là không gian canh tác cây ngắn hạn xen canh trong năm để tăng thu nhập trong dai đoạn đầu 5 năm mới trồng khi tán của 2 hàng chưa phủ kín

  4. Tớ trồng trên đồi cao đất tây nguyên nên tớ trồng 5m vuông 5×5 😁 (tất cả các loại cây)cây ăn trái nào mình cũng trồng vậy còn đất bằng tớ 8×10😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *