Khảo sát đất trồng Tam thất năm 2017Dự án mới mở rộng diện tích trồng tam thất của cửa hàng tam thất bắc (www.tamthatbac.org) năm 2017. Mời quý khách xem qua nơi dự kiến trồng.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *