Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền | Bài 2 – Trình tựKhóa học này giúp CEO / Ban quản lý công ty thoát khỏi những “đau đầu” trong quản trị tài chính mà trước đây thường lặp đi lặp lại. Không còn cảnh “ONE – MAN – SHOW” trong quản lý điều hành, mua bán & công nợ…Ứng dụng, hoạch định ngân sách, giải pháp ứng phó để chủ động tài chính, tối ưu hoạt động trong mọi trường hợp!
Trong kinh doanh, nếu công ty của bạn chủ động dòng tiền tức là bạn có 80% cơ hội chiến thắng trong mọi cuộc chơi!
Giám đốc doanh nghiệp đừng để: “Có lãi mà không có đủ tiền hoạt động”

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

2 Replies to “Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền | Bài 2 – Trình tự”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *