[iTunes – Copy Audio From CD] Sao chép nhạc từ CD– Youtube:

– Nhấn vào nút bao thư hoặc nút hình bánh răng, để bật phụ đề nếu video không hiện phụ đề. Ấn nút hình bánh răng, bên cạnh nút bao thư, chọn loại chất lượng hiển thị tốt nhất ( nếu muốn ).

– Hướng dẫn luôn hướng tới người dùng cơ bản nhất. Đầy đủ và chi tiết các bước.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

One Reply to “[iTunes – Copy Audio From CD] Sao chép nhạc từ CD”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *