Hữu Quý Bonsai | Linh Sam thác đổ nở hoa rực rỡ mừng xuân!!!Ngày xuân nở rộ trăm hoa
Linh Sam rực tím trên đà thác xanh
Hoa thơm xen giữa lá cành
Mong cầu hạnh phúc an lành yên vui.
|×××××××××××××××××××××××××|
Giao lưu:
Facebook: Hữu Quý Bonsai
Đi động: 0918836099
Google map: Vựa cây Hữu Quý (Hữu Quý Bonsai).

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

One Reply to “Hữu Quý Bonsai | Linh Sam thác đổ nở hoa rực rỡ mừng xuân!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *