Hướng dẫn xem lại dữ liệu từ báo cáo trong Excel (P1)Group trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

Hướng dẫn xem lại dữ liệu từ báo cáo trong Excel chính là khi anh/chị đang xem báo cáo chi tiết, nhưng một số trường hợp thấy dữ liệu nhập liệu bị sai lệch, việc quay lại cơ sở dữ liệu, tìm kiếm để chỉnh sửa đúng dòng dữ liệu là cả một vấn đề lớn khi dữ liệu nhiều.
Add-in A-Tools hỗ trợ anh/chị việc vừa xem báo cáo, vừa truy xuất ngược lại bảng dữ liệu chỉ bằng 1 từ khóa.
Để lập các mẫu báo cáo động, anh/chị tham khảo tại đây:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *