Related Post

3 Replies to “Hướng dẫn tô màu dữ liệu theo khoảng ngày”

  1. Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  2. Bạn ĐT Nguyễn cho mình hỏi tí được không, bây h mình lập kế hoạch cũng khoảng 15 ngày nhưng 1 tuần phải trừ 2 ngày thứ 7 chủ nhật nữa thì hàm mình viết sẽ thế nào. cám ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *