Hướng dẫn tính số lần xuất hiện giá trị trùng và lập báo cáo thống kê trên ExcelGroup trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

Videos hướng dẫn lập báo cáo cáo thống kê để tổng hợp (đếm số lần, số đơn hàng) và thống kê doanh số theo 02 phương pháp:
Cách 1: Kỹ thuật công thức mảng trong Excel (Khóa đào tạo Excel nâng cao cho người đi làm)
Cách 2: Kỹ thuật SQL trong Excel (Khóa đào tạo Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools)
Tham khảo chi tiết hơn và đăng ký tham gia tại: www.bluesofts.net hoặc www.hocexcelnangcao.net

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

2 Replies to “Hướng dẫn tính số lần xuất hiện giá trị trùng và lập báo cáo thống kê trên Excel”

  1. Mình dùng hàm như bạn sao không đến chính xác số lần vậy anh, anh xem hàm =sum(IF((….=..)*(….=…),1,0)) có đúng ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *