Related Post

0 Replies to “Hướng dẫn sửa máy vắt sổ ra dầu ở răng cưa (Repair oil in aliasing)”

  1. A ơi. A làm video về chỉnh máy hai kim đi ạ. hiện tượng ổ rơ ( khi càng ổ kéo đi nhiều, mà nó trả ổ máy lại bị rơ nhiều quá ạ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *