Hướng dẫn ráp Su27 flat (xốp dẻo)Xem thêm các kit và combo kit khác tại đây:

Thông tin liên hệ:
Website:
Số điện thoại: 0987782635 – 0985253679
Fanpage:

——————-
Music: Amazing Plan
By Kevin MacLeod. Available under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. Download link

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

5 Replies to “Hướng dẫn ráp Su27 flat (xốp dẻo)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *