Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu tại bưu cục lên bưu điện huyện ký và quy trình nộp chéo1. Nộp chéo dành cho các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có nhiều quận, huyện có nhu cầu một quận/huyện có thể nộp đợt khai cho nhiều quận/ huyện khác .

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *