Hướng dẫn quy trình làm men vi sinh IMO, và xử lý Rác thải

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

One Reply to “Hướng dẫn quy trình làm men vi sinh IMO, và xử lý Rác thải”

  1. Nếu không có cám gạo thì thay thế gì vậy Thầy, vì bên Australia không có cám gạo Thầy ? Xin Thầy và các bạn học viên chỉ giúp. Thank you .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *