Related Post

11 Replies to “Hướng dẫn lấy Phân và lấy ấu trùng cho gà vịt ăn . Lh :0336010070.”

  1. Chú cho gà ăn ấu trùng kết hợp với thức ăn công nghiệp hả chú, hay là chú chỉ trộn với cám vậy thôi?. Cảm ơn chú

  2. Chau nguyen van chin xa yen phu huyen yen phong tinh bac ninh chu tu van giup chau nuoi nho le gia dinh va cap cho chau con giong nha chu sdt 0977065686

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *