Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh theo Định mức 10 và Áp dụng Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/2/2020HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH TỈNH BẮC NINH NĂM 2020
1. ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019
2. ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 52/QĐ-UBND NGÀY 20/2/2020
3. ÁP DỤNG THÔNG TƯ 11/2019/TT-BXD NGÀY 26/12/2019 ĐỂ TÍNH GIÁ CA MÁY
4. VẬN DỤNG GIÁ VẬT LIỆU GỐC THEO ĐƠN GIÁ CŨ ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *